Chúng ta

6 tháng, FPT Telecom hoàn thành 46% doanh thu cả năm

Thứ năm, 27/7/2023 | 14:52 GMT+7

FPT Telecom báo lãi 632 tỷ đồng, nâng mức lợi nhuận lũy kế tính đến cuối tháng 6 lên 3.051 tỷ.

Viễn thông FPT (mã FOX, sàn UPCoM) vừa công bố tình hình kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2023.

Trong kỳ, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt 3.891,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đi ngang so với cùng kỳ ở mức 1.753,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty tăng 34% lên 7.682 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 1.212 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

-6248-1690444319.png

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu FPT Telecom trong 6 tháng gần nhất.

Tổng tài sản FPT Telecom đến 30/6/2023 đạt 21.807 tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 88,5% xuống 163,7 tỷ đồng; Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 79% lên 10.469 tỷ đồng.

Năm 2023, FOX đặt mục tiêu doanh thu là 16.730 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2022 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 15.800 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 940 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 3.230 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2022.

Như vậy, công ty đã thực hiện được lần lượt 46% và 47% các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau hai quý. FPT Telecom cho biết sẽ tập trung hoàn thiện giai đoạn 1 của trung tâm dữ liệu tại quận 9 - TP HCM và Đà Nẵng. Hoàn thành đầu tư giai đoạn 3 tại 2 trung tâm dữ liệu ở quận 7, TP HCM và quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đ.A

Ý kiến

()