Đường lên đỉnh Fansipan

Chuyến leo Fansipan với “dốc đứng, gió lùa, vực thẳm”, nhưng luôn có đồng đội FPT Polytechnic ở bên là trải nghiệm “nhớ đời” của Nguyễn Anh Tân.

Người FPT

Đồng đội ơi...

Ca khúc đặc sắc được viết lại lời dựa trên bài hát “Người lạ ơi” với hai “ca sĩ” là CEO FPT Japan Nguyễn Việt Vương và người chuẩn bị ...

Người FPT