Chúng ta

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông FPT 2024

Thứ hai, 15/4/2024 | 16:23 GMT+7

Đại hội đồng cổ đông FPT 2024 được tổ chức vào chiều 10/4, tại tầng 8 tòa FPT Tower với 1.071 cổ đông tham dự (bao gồm trực tuyến và trực tiếp). Tại đại hội, HĐQT đã trình bày định hướng chiến lược 2024-2026, kế hoạch kinh doanh 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2023...

Đại hội diễn ra thành công khi các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua toàn bộ tờ trình. Các cổ đông tham dự tin tưởng vào sự lựa chọn khi đầu tư mã cổ phiếu FPT bởi: sự ổn định, tiềm năng phát triển cao.

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng về Đại hội đồng cổ đông FPT 2024.

Ý kiến

()