Người F góp hơn 1.000 đầu sách tặng các em nhỏ Hope School

Thứ ba, 12/4/2022 | 14:00 GMT+7

Hơn 1.000 đầu sách vừa được CBNV FPT Software Đà Nẵng ủng hộ, chung tay xây dựng thư viện cho Trường Hy Vọng.

Ý kiến

()