#Hope School

Một phần của hạnh phúc

Lần đó, xem tivi, thấy anh Trương Gia Bình nói về dự án Trường Hy Vọng, tôi nhủ thầm, mình sẽ đến đây dạy tình nguyện vào dịp hè. Vậy ...

Góc nhìn

Tết của Hy Vọng

Tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hope School, bởi lẽ đây là cái Tết đầu tiên sau 1 năm Trường Hy Vọng đi vào hoạt ...

Góc nhìn

Xem thêm