Chúng ta

FPT năm 2022: tăng trưởng lợi nhuận hơn 20% và cổ tức 40%

Thứ sáu, 8/4/2022 | 12:22 GMT+7

Ngày 7/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của FPT đã thông qua kế hoạch tăng trưởng bền vững với mục tiêu doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng. 

Ý kiến

()