#Software

FPT America - 13 năm vươn mình

FPT America đã trở thành đối thủ lớn với nhiều công ty công nghệ, với hơn 100 khách hàng, trong đó 30 đối tác trong danh sách Fortune Global 500.

Kinh doanh