#Hoàng Trung Kiên

Sinh viên FPT viết game Car Match

Trần Thế Dinh, sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng đã viết thành công game “Car Match” chạy trên thiết bị di động nền tảng Android giúp trẻ em rèn luyện ...

Công nghệ