#hạ tầng

Một tuần 'Cáo' Huế vượt bão

7 ngày sau cơn bão quét qua, những đài/trạm hư hại ngổn ngang, những đoạn cáp đứt la liệt... đã được FPT Telecom Huế khắc phục, khôi phục hạ tầng ...

Ảnh

Xem thêm