#fpt polytechnic

Đường lên đỉnh Fansipan

Chuyến leo Fansipan với “dốc đứng, gió lùa, vực thẳm”, nhưng luôn có đồng đội FPT Polytechnic ở bên là trải nghiệm “nhớ đời” của Nguyễn Anh Tân.

Người FPT

Xem thêm