#okr

OKR ‘thêm tuổi mới’

Ngày 29/12 là hạn cuối cùng để hoàn thành báo cáo và thiết lập mục tiêu mới cho năm 2024. Năm 2024, Ban dự án mong muốn OKR sẽ trở ...

Người FPT

Xem thêm