#Sendo Farm

Fiêu the beat: Ảo thật đấy!

Thời kỳ trí tuệ nhân tạo lên ngôi, trong khi người thật sống ảo thì người ảo lại có thật và đã trở nên quen thuộc tại FPT. Không chỉ ...

Video

Xem thêm