#Tết Hy vọng

Tết sớm ở Hope School

Tết Hy vọng là chương trình do cô chú nhà FPT tổ chức, tham gia cùng các em nhỏ Hope School gói bánh chưng, vẽ tranh, cuốn nem cho bữa ...

Video

Tết của Hy Vọng

Tết năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hope School, bởi lẽ đây là cái Tết đầu tiên sau 1 năm Trường Hy Vọng đi vào hoạt ...

Góc nhìn