FPT khuyến khích CBNV tham gia giảng dạy, làm việc tại các công ty thành viên

Thứ sáu, 24/9/2021 | 08:19 GMT+7

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa vừa kí quyết định ban hành chính sách khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia giảng dạy tại FPT Education và cán bộ, giảng viên nhà Giáo dục tham gia làm việc trong nội bộ các công ty thành viên (CTTV) của FPT.

Theo đó, toàn thể CBNV Tập đoàn được phép tham gia giảng dạy tại FPT Education trong giờ làm việc và hưởng 100% chế độ đãi ngộ nếu đáp ứng các điều kiện như: phù hợp yêu cầu tuyển dụng giảng viên của Tổ chức Giáo dục FPT; được trưởng bộ phận phê duyệt về việc tham gia giảng dạy và lịch giảng dạy; đảm bảo hiệu quả (tiến độ, khối lượng, chất lượng) công việc theo quy định của bộ phận/CTTV chủ quản.

Thời gian giảng dạy (tính trong giờ làm việc) tối đa không quá 90 giờ/năm. Đầu mỗi kỳ học, CBNV cần đăng ký thời gian giảng dạy và được sự phê duyệt của trưởng bộ phận hoặc cán bộ quản lý (CBQL) được ủy quyền. Trường hợp thời gian giảng dạy vượt quá 90 giờ làm việc/năm, thu nhập của CBNV tại Tổ chức Giáo dục FPT được xem xét điều chỉnh theo thỏa thuận giữa CBNV và CTTV chủ quản. Trường hợp đặc biệt phải được ban điều hành hoặc CBQL được ủy quyền phê duyệt.

in4fe2-2468-1632399566.jpg

Tập đoàn khuyến khích CBNV tham gia giảng dạy tại FPT Education, đồng thời khuyến khích cán bộ, giảng viên nhà Giáo dục làm việc tại các CTTV.

Cũng theo chính sách mới, Tập đoàn đồng thời khuyến khích cán bộ, giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT tham gia làm việc tại các CTTV. Các đơn vị nhà F ưu tiên tuyển chọn cán bộ, giảng viên của FPT Eduction tham gia làm việc trong các chương trình, dự án nghiên cứu; công việc ngắn hạn; công việc bán thời gian... của đơn vị mình.

Ngoài ra, cán bộ, giảng viên cũng được phép tham gia các chương trình, dự án; làm các công việc tại CTTV trong giờ làm việc. Được hưởng 100% chế độ đãi ngộ nếu: đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng; được trưởng bộ phận tại nhà Giáo dục phê duyệt về việc tham gia làm việc và kế hoạch làm việc; đảm bảo hiệu quả (tiến độ, khối lượng, chất lượng) công việc theo quy định của Tổ chức Giáo dục.

Quyết định này cũng nêu rõ, CTTV chủ quản (nơi CBNV trực tiếp làm việc) và CTTV cộng tác (nơi CBNV ký hợp đồng khoán việc/dịch vụ) cần tuân thủ các quy định về tuyển dụng nội bộ, không lôi kéo CBNV giữa hai công ty. Trường hợp có xung đột lợi ích giữa hai bên, CBNV cần chủ động đàm phán/đề xuất với các bên trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích, hiệu quả công việc tại CTTV chủ quản.

Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/9, người F có thể xem toàn bộ nội dung quyết định tại đây.

Ngoài ra, FPT cũng đang mở đợt Chiêu mộ Tiến sĩ lớn nhất từ trước đến nay trên phạm vi toàn quốc. Tập đoàn rất mong nhận được sự chia sẻ, lan toả thông tin từ các CBNV. Xem chi tiết chương trình tại link này.  

>> FPT hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng cho CBNV và người thân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Nguyễn Huy

Infographic: Thu Thảo

Ý kiến

()