Chúng ta

FPT hoàn thành đánh giá chứng chỉ ISO 9001:2015

Thứ năm, 12/5/2022 | 08:35 GMT+7

FPT vừa hoàn thành đánh giá chứng chỉ ISO 9001:2015 quy mô toàn Tập đoàn.

Trong 3 tháng, Ban Đảm bảo chất lượng FPT (FQA) và các CTTV đã phối hợp triển khai dự án chứng nhận ISO 9001:2015 trên toàn Tập đoàn. Ngoài đánh giá giám sát, năm nay còn có nhiều điểm khác biệt khi Tập đoàn đánh giá mở rộng và đánh giá mới một số đơn vị thành viên.

Sau rất nhiều nỗ lực, ngày 6/5, dự án chính thức hoàn thành việc đánh giá tại tất cả các đơn vị.

Cụ thể, FPT đã thực hiện đánh giá chứng chỉ ISO quy mô toàn tập đoàn, trong đó đánh giá giám sát tại các đơn vị FPT HO, FPT Software, Synnex FPT, FPT Telecom, FPT IS; hoạt động đánh giá được diễn ra thường niên hàng năm trong khuôn khổ kế hoạch đánh giá giữa Tập đoàn và Tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification (BVC).

Năm nay, Tập đoàn còn đánh giá mở rộng tại Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom, FPT Japan và đánh giá mới FPT Smart Cloud, khối FPT Shop - FPT Retail.

fpt-tower-jpeg-1714-1652325638.jpg

FPT hoàn thành đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 đúng hạn và không vượt ngân sách dự toán. Ảnh: ĐVCC

Tại phiên báo cáo sau đợt đánh giá ngày 6/5, đánh giá viên của tổ chức chứng nhận Bureau Veritas Certification (BVC) chia sẻ ấn tượng với việc tuân thủ quy trình tại các đơn vị của FPT, đặc biệt cả ở các đơn vị đánh giá lần đầu như FPT Japan, FPT Retail và FPT Smart Cloud. Các bộ phận, phòng ban tham gia đánh giá đều thực hiện tốt quy trình liên quan đến chức năng của bộ phận, nhất là hoạt động báo cáo, kiểm soát được thực hiện đầy đủ và định kỳ, sử dụng công cụ để hỗ trợ và nâng cao năng suất.

Kết quả ghi nhận 4 điểm NC (Non conformance - Điểm không tuân thủ) và 33 điểm OFI (Opportunity For Improvement - Cơ hội để cải thiện). Đây là những đóng góp để đội dự án ISO 9001:2015 và các đơn vị nhìn nhận thực trạng hoạt động quản lý dưới góc nhìn của tiêu chuẩn ISO, xem xét để tiếp tục cải tiến quy trình nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng quy trình “Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động” để điều chỉnh chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Việc đánh giá chứng chỉ ISO 9001:2015 giúp nâng cao chất lượng, phát huy nội lực, củng cố niềm tin của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ.

FQA

Ý kiến

()