Chúng ta

FPT ban hành quy định bắt buộc triển khai DevOps trong quá trình sản xuất phần mềm

Thứ hai, 21/3/2022 | 17:56 GMT+7

Từ 18/3, tất cả quá trình sản xuất phần mềm tại FPT sẽ bắt buộc triển khai DevOps (Development - phát triển và Operations - vận hành).

Cụ thể, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa đã phê duyệt quyết định triển khai Devops trong quá trình sản xuất phần mềm trên toàn Tập đoàn đối với các sản phẩm Made by FPT.

Điều này nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hạn chế lỗi trong quá trình phát triển và triển khai các sản phẩm phần mềm; Đảm bảo tính nhất quán, kiến trúc hệ thống giữa các môi trường và Đảm bảo chất lượng source code (mã nguồn), quản lý rủi ro khi sử dụng source code của bên thứ 3 trong quá trình sản xuất phần mềm.

Quy định triển khai Devops được áp dụng vào các quá trình sản xuất phần mềm tại Tập đoàn và các công ty thành viên (CTTV) theo chuẩn quản trị đối với các sản phẩm Made by FPT. Thời gian áp dụng kể từ 18/3/2022.

A-nh-chu-p-Ma-n-hi-nh-2022-03-7815-2676-

Mô hình áp dụng Devops trong quá trình sản xuất phần mềm made by FPT.

Hiện nay, tài liệu đã được đưa lên hệ thống Eiso - Hệ thống Quản lý chất lượng tập đoàn. Người F có thể xem tại đây.

Quy định cũng nêu rõ, Giám đốc Công nghệ thông tin FPT chịu trách nghiệm chỉ đạo, hướng dẫn các CTTV triển khai Devops tại đơn vị, tuân thủ theo quy định triển khai Devops của Tập đoàn. Ngoài ra, cũng theo dõi thực thi đúng quy định triển khai Devops đã ban hành. Các trường hợp triển khai trong quá trình sản xuất và phát triển phần mềm không tuân theo đúng Quy định này cần xin ý kiến và phê duyệt của Giám đốc Công nghệ thông tin Tập đoàn trước khi thực hiện.

FPT và CTTV sẽ xây dựng kế hoạch và nguồn lực triển khai Devops vào quá trình sản xuất và phát triển phần mềm theo đúng Quy định triển khai Devops tại Tập đoàn FPT.

Định kỳ hàng năm, Giám đốc CNTT tổ chức việc rà soát, đánh giá các xu thế phát triển công nghệ, thu thập ý kiến thực tế trong quá trình triển khai, đề xuất điều chỉnh Quy định triển khai Devops trong Tập đoàn trước ngày 30/11, để các đơn vị có cơ sở lập kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo.

DevOps - Development (phát triển) và Operations (vận hành) thuật ngữ để chỉ một tập hợp các hành động trong đó nhấn mạnh sự hợp tác và trao đổi thông tin của các lập trình viên và chuyên viên tin học khi cùng làm việc để tự động hóa quá trình chuyển giao sản phẩm phần mềm và thay đổi kiến trúc hệ thống

Ý kiến

()