Chúng ta

FPT ban hành bộ Quy tắc ứng xử

Thứ năm, 31/3/2022 | 18:41 GMT+7

Trong lộ trình xây dựng sự phát triển bền vững của Tập đoàn, với mong muốn tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phản ánh các giá trị cốt lõi của FPT, ngày 1/4, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa đã ký quyết định về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử của FPT, áp dụng cho toàn bộ CBNV trên toàn Tập đoàn.

Bộ quy tắc vừa ban hành sẽ là kim chỉ nam cho mỗi người nhà F trong ứng xử với công ty, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, cổ đông và cả cộng đồng, đảm bảo sự đúng đắn, đạo đức và tuân thủ pháp luật.

Bộ quy tắc gồm 6 điều đề cập những nguyên tắc và chuẩn mực nền tảng được áp dụng đối với toàn bộ nhà F theo tiêu chí: quy tắc đạo đức nghề nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và với sự phát triển bền vững của Tập đoàn; phản ánh các giá trị cốt lõi, các giá trị được hoan nghênh và các nguyên tắc ứng xử đúng đắn.

iii.jpg
 

Trong đó, 3 điểm nổi bật là: quy tắc ứng xử trong công ty, quy tắc ứng xử với bên ngoài và quy tắc tránh xung đột lợi ích.

Quy tắc ứng xử trong công ty

Điều 3 của Bộ quy tắc ứng xử nhấn mạnh, FPT đảm bảo môi trường làm việc: an toàn, thuận lợi; tích cực, đổi mới; tuân thủ pháp luật; công bằng, luôn tôn trọng quyền riêng tư của CBNV. Quy tắc cũng yêu cầu mỗi CBNV có ý thức bảo vệ tài sản công ty; bảo mật thông tin; không thực hiện các hành vi nội gián.

Quy tắc ứng xử với bên ngoài

Trong khi đó, quy tắc ứng xử với bên ngoài (Điều 4) quy định nêu rõ với các nhóm: khách hàng, nhà cung cấp; đối thủ cạnh tranh và các bên khác.

Đối với khách hàng, nhà cung cấp: Tập đoàn cung cấp sản phẩm, dịch vụ đúng hạn và chất lượng; việc lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện trên nhu cầu thực tế, hợp lý và đặt lợi ích của Tập đoàn lên cao nhất.

Với đối thủ cạnh tranh, FPT đảm bảo cạnh tranh công bằng, tôn trọng đối thủ và với các bên khác: nhà F tôn trọng, hợp tác, tuân theo quy định của công ty và pháp luật.

Quy tắc tránh xung đột lợi ích

Điểm mới và quan trọng nhất của bộ quy tắc ứng xử nhà F là tránh xung đột lợi ích (Điều 5). Theo đó, Tập đoàn không dung thứ và xử lý nghiêm khắc đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật tài chính.

Đặc biệt, FPT không khuyến khích CBNV có các hoạt động đầu tư, kinh doanh tiềm ẩn xung đột lợi ích với Tập đoàn; không để người thân hoặc các hoạt động khác tác động đến việc ra quyết định trong công việc gây thiệt hại và suy giảm lợi ích của Tập đoàn. Để đảm bảo thực hiện quy tắc này, FPT yêu cầu CBNV kê khai với công ty và báo cáo cấp quản lý trực tiếp khi phát sinh xung đột lợi ích.

Song song đó, nội dung về tránh xung đột lợi ích cũng quy định về việc CBNV hạn chế tối đa việc đưa và nhận quà tặng dù trực tiếp hay gián tiếp khi thực hiện công việc, quy định về các nguyên tắc chung trong hoạt động tuyển chọn và sử dụng nhân lực

Bộ quy tắc ứng xử của FPT là cam kết về đề cao chính trực, thúc đẩy tôn trọng, đảm bảo công bằng, duy trì tuân thủ, và coi trọng đạo đức, là quy định khung để các công ty thành viên căn cứ triển khai thực hiện.

Song song với Quy tắc ứng xử, FPT cũng ban hành Hướng dẫn triển khai ký cam kết và kê khai rủi ro xung đột lợi ích với CBNV cấp 5 (level 5) trở lên (gồm hướng dẫn, biểu mẫu Cam kết thực hiện phòng chống xung đột lợi ích và Mẫu kê khai rủi ro xung đột lợi ích), Hướng dẫn này áp dụng riêng cho CBNV từ level 5 trở lên trên toàn Tập đoàn.

Theo đó, CBNV từ level 5 trở lên ngoài việc tuân thủ các quy định tại Quy tắc ứng xử FPT cần tuân thủ các nội dung tại Cam kết thực hiện phòng chống xung đột lợi ích đã ký, thực hiện kê khai rủi ro xung đột lợi ích lần đầu khi hướng dẫn có hiệu lực, kê khai khi phát sinh các hoạt động gây rủi ro xung đột lợi ích và định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của công ty. Cá nhân CBNV từ level 5 chỉ được thực hiện các hoạt động gây rủi ro xung đột lợi ích khi đã xin phép và được chấp thuận từ công ty.

Ý kiến

()