Chúng ta

FPT hở room cho khối ngoại

Thứ ba, 31/5/2022 | 08:41 GMT+7

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa niêm yết bổ sung hơn 6,6 triệu cổ phiếu FPT từ ngày 30/5, nâng tổng lượng chứng khoán niêm yết từ 907,6 triệu lên 914,2 triệu cổ phiếu.

Đây là lượng cổ phiếu ESOP (chương trình lựa chọn cho người lao động) được FPT phát hành trong hai năm 2021-2022, bao gồm 4,5 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm ngoái và 2,1 triệu cổ phiếu phát hành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao năm nay. Sau phát hành, vốn điều lệ FPT tăng từ 9.075,5 tỷ đồng lên 9.142 tỷ đồng.

FPT luôn kín room ngoại - tức là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài luôn ở mức tối đa cho phép - 49%. Vì vậy, tại các phiên niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP - do phát hành cho cán bộ nhân viên - dẫn tới hở room ngoại. Trong các phiên này, cổ phiếu thường được khối ngoại mua toàn bộ lượng cổ phiếu hở room ngay từ đầu phiên, thông thường qua giao dịch thỏa thuận.

2022-05-31-083645-5985-1653961227.png

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT chốt giá giao dịch ngày 30/4 là 113.500 đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, FPT thông qua kế hoạch với doanh thu tăng trưởng 19% lên 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 20,2% đạt 7.618 tỷ đồng. Nếu hoàn thành chỉ tiêu trên, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Kết thúc 4 tháng đầu năm, Tập đoàn thu về doanh thu thuần 12.991 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.081 tỷ đồng; lần lượt tăng 24,5% và 32% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 4, doanh thu của công ty đạt 3.261 tỷ đồng, tăng 14,6% so với tháng 4/2021; lợi nhuận sau thuế tăng 25% lên 534 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu đạt 30,6% còn lợi nhuận hoàn thành 27,3% mục tiêu năm.

Hội đồng quản trị FPT cũng vừa thông qua nghị quyết chi trả cổ tức của năm 2021. Theo đó, FPT dự kiến trả cổ tức đợt cuối của năm 2021 với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp) và dự kiến phát hành gần 183 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20% (cứ 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp), trong đó 10% đã thực hiện trong năm 2021.

Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua mức chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ (hơn 7.000 tỷ hết năm 2021), nhằm tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu, mang lại giá trị cho cổ đông.

Tập đoàn dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 6 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 trong tháng 7. 

Với hơn 914 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự chi cho đợt trả cổ tức 10% bằng tiền khoảng 914 tỷ đồng. Sau đợt phát hành trên, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng lên 10.970 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức năm 2022, tập đoàn muốn duy trì tỷ lệ cổ tức 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp). Mức chia của cả năm cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định.

Thùy Linh

Ý kiến

()