#fpt cổ phiếu

FPT hở room cho khối ngoại

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa niêm yết bổ sung hơn 6,6 triệu cổ phiếu FPT từ ngày 30/5, nâng tổng lượng chứng khoán niêm yết từ ...

Kinh doanh