#fpt room

FPT hở room cho khối ngoại

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa niêm yết bổ sung hơn 6,6 triệu cổ phiếu FPT từ ngày 30/5, nâng tổng lượng chứng khoán niêm yết từ ...

Kinh doanh