Chúng ta

Văn phòng Chuyển đổi số FPT chính thức ra mắt

Thứ ba, 5/1/2021 | 00:00 GMT+7

Kể từ ngày 4/1, FPT chính thức có Văn phòng Chuyển đổi số Tập đoàn, do chị Lê Hoài Vân làm Giám đốc.

Văn phòng Chuyển đổi số FPT có các chức năng, nhiệm vụ chính gồm: Trợ giúp Chủ tịch, ban TGĐ triển khai hoạt động xây dựng chiến lược, theo dõi và đánh giá thực thi chiến lược chuyển đổi số; Hỗ trợ Ban Điều hành tư vấn, điều phối và đôn đốc triển khai các chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn và các CTTV; Phối hợp FDX lập kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn và các CTTV; Thực hiện các báo cáo chuyển đổi số cho Ban TGĐ.

Video quyết định thành lập Văn phòng Chuyển đổi số FPT:

>> FPT thành lập Văn phòng Chuyển đổi số

Vũ Huấn

Ý kiến

()