Chúng ta

Khám phá hệ thống hơn 250 mắt FPT Camera tại các UBND xã, phường Thanh Hóa

Thứ tư, 21/9/2022 | 16:54 GMT+7

Hệ thống FPT Camera phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian vừa qua, FPT Telecom Thanh Hoá đã trực tiếp triển khai việc lắp đặt hơn 250 hệ thống Camera của FPT tại gần 10 xã phường tại địa phương. Mô hình bước đầu đã vận động xã hội hóa từ người dân và doanh nghiệp để triển khai lắp đặt camera an ninh tại các vị trí giao thông xung yếu.

Việc triển khai camera giám sát nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hệ thống FPT Camera phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hiện các xã phường vẫn tiếp tục vận động lắp thêm và đưa vào nhân rộng mô hình.

FPT Camera

Ý kiến

()