#Thanh Hóa

Bén duyên cùng FPT

Tháng 5 chẳng phải tháng sinh nhật của tôi, cũng chẳng phải tháng để bắt đầu kỳ nghỉ hè. Tháng 5 càng không phải dấu mốc ngày tôi bắt đầu ...

Bài dự thi