#fpt under 35

Vũ điệu FPT Under 35

Có người ban ngày mải miết chạy số, kinh doanh, gõ phím... tối tranh thủ diện áo cam quay video. Có người một mình trông con, nhờ hàng xóm giữ ...

Video

Hành trình chinh phục Under 35

Đường đến Top 13 của mỗi người có thể khác nhau nhưng điểm chung là chúng tôi sẵn sàng đón nhận thử thách, bước qua những giới hạn của bản ...

Góc nhìn

Xem thêm