Chúng ta

Đỗ Đăng Tiến - Top 13 FPT Under 35 2022 - Hạng mục Vận hành và Sản xuất

Thứ năm, 7/7/2022 | 16:19 GMT+7

“Áp lực tạo kim cương”, câu nói này hoàn toàn phù hợp với Đỗ Đăng Tiến. Bởi càng trong khó khăn, thử thách, đồng nghiệp lại càng thấy một phiên bản Đăng Tiến hoàn thiện hơn.

Ý kiến

()