#Chủ tịch FPT Software

Bản lĩnh người F miền Trung

Tôi đặt trọn niềm tin vào bản lĩnh của người miền Trung sẽ sớm đưa nhà F Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn, đạt những dấu mốc thành ...

Góc nhìn