#làm việc tại nhà

'Không ai khiến tôi sáng tạo'

Lý do khiến tác giả cuốn từ điển online Việt - Nhật Đặng Khải Hoàn (FPT Software) xây dựng nên công cụ này chỉ bởi "sự sáng tạo có sẵn ...

Video