#FPT IS ERP

Người FPT trong tôi là

Người thứ 3 tôi tiếp xúc là 1 chị rất vui tính - cũng là người đầu tiên phỏng vấn tôi. 

Nghỉ mát ở ERP

Từ ngày sơ khai là 1 trung tâm của FIS, chế độ nghỉ mát của FES là từ FIS. Đúng là cái thời công nghệ thông tin mới bắt đầu ...

Cùng anh

Hơn mười năm đó Anh à/Mối duyên tình vẫn đậm đà như xưa?/Ngày em còn trẻ mộng mơ…/Gặp anh rồi, ngỡ giấc mơ có tròn?

Nghề lãnh đạo

Một ngày cuối năm 1995, đang tìm cơ quan để thực tập tốt nghiệp thì tôi được bạn Long lùn cùng lớp rủ: có đi làm không? Đồng ý ngay ...

FPT - Những trải nghiệm đầu đời

Em là thành viên mới của FPT, chỉ là một sinh viên hồn nhiên mới ra trường. Duyện phân đưa đẩy từ khi chưa ra trường đã chọn FES thực ...

FES năm 2018

FES năm 18 lắm niềm vui/Thành công gặt hái những ngọt bùi/Năm Tuất ngại gì việc xương xẩu/Điều không may mắn cũng cứ lui

Tâm sự GIS

Bắt đầu với bao ước vọng/Tạo lập công ty cùng nhau song hành/Tìm tòi sáng tạo không ngừng/Đi đầu xu hướng công nghệ thông tin

Bài dự thi

Công ty và Lập trình

Đi từ thực phẩm niềm tin/Nay đã công nghệ thông tin theo mình/Đi đầu công nghệ nước mình/Biết bao mới mẻ nâng hình công ty

Bài dự thi

Xem thêm