#STCo

Sotico trên sân khấu

Cội nguồn của văn hóa Sotico là những sáng tác quần chúng, được truyền miệng hoặc truyền tay nhau, qua những bữa ăn, những chén rượu, những lần tâm sự, ...

Bài dự thi

Xem thêm