#Trường Hy vọng FPT

Một phần của hạnh phúc

Lần đó, xem tivi, thấy anh Trương Gia Bình nói về dự án Trường Hy Vọng, tôi nhủ thầm, mình sẽ đến đây dạy tình nguyện vào dịp hè. Vậy ...

Góc nhìn