#Trường nội trú FPT

Thanh xuân và Hy vọng

Hành trình đón các con về trường Hy vọng cũng chính là đoạn đường tuổi trẻ tràn đầy ý nghĩa của những người đồng hành với tôi…

Góc nhìn

Cùng Liên đến trường

Nhiều lần, chúng tôi nằm xe 23 tiếng chỉ để gặp Liên trong 30 phút rồi lại quay về Sài Gòn. Nhưng thấy gia đình mạnh khoẻ, con học tốt ...

Góc nhìn

Xem thêm