#FPT 13 Under 35

3 ngày cho mãi mãi

Nhìn lại những hình ảnh sống động và cô đọng nhất suốt 3 ngày trải nghiệm bên nhau của đoàn FPT 13 Under 35. Từ Hà Nội tới Quảng Bình, ...

Video

Xem thêm