#Sáng kiến FPT

Khởi động iKhiến 2022

Giải thưởng Sáng kiến FPT - iKhiến năm 2022 chính thức khởi động từ ngày 7/4 với nhiều đổi mới. Đặc biệt, việc chia bảng sẽ tạo sự đồng hạng, ...

iKhiến

Đường đến iKhiến

Sáng kiến FPT 2021 đang ngày càng sôi động với gần 700 hồ sơ gửi về. Vậy làm thế nào để trở thành một phần của chương trình sáng tạo ...

Người FPT

Xem thêm