FPT e.contract tiết kiệm 70% thời gian và chi phí cho doanh nghiệp

Thứ năm, 4/6/2020 | 14:20 GMT+7

FPT.eContract là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ khởi tạo hợp đồng, xác định vai trò ký, ký kết và lưu trữ, quản lý hợp đồng trên cùng một nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm 70% chi phí và thời gian.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lên 'sóng' ngày 25/5, giải pháp Hợp đồng điện tử toàn diện FPT.eContract hướng tới xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, tối ưu vận hành, tiết kiệm tới 70% thời gian và chi phí so với phương thức truyền thống. Đây cũng là một trong số các sản phẩm nổi bật trong bộ giải pháp chuyển đổi số của FPT, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, bứt phá trong tương lai và đặc biệt trong giai đoạn Bình thường mới.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT.eContract sẽ quản lý luồng ký kết từ người tạo nội dung hợp đồng, người xem xét/ký nháy và người ký cuối trên cùng một nền tảng số và trên mọi thiết bị. Với FPT.eContract, doanh nghiệp và đối tác có thể tuỳ chỉnh, điền các nội dung trực tiếp. Hợp đồng sau khi ký kết được lưu trữ và tìm kiếm thuận lợi. Doanh nghiệp có thể ký kết bằng cách sử dụng chữ ký số USB token, chữ ký số trên nền tảng đám mây (Cloud) hay ký bằng ảnh (áp dụng cho các tài liệu nội bộ hoặc theo nhu cầu).</p>

Lên 'sóng' ngày 25/5, giải pháp Hợp đồng điện tử toàn diện FPT.eContract hướng tới xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, tối ưu vận hành, tiết kiệm tới 70% thời gian và chi phí so với phương thức truyền thống. Đây cũng là một trong số các sản phẩm nổi bật trong bộ giải pháp chuyển đổi số của FPT, hỗ trợ doanh nghiệp hồi phục, bứt phá trong tương lai và đặc biệt trong giai đoạn Bình thường mới.

FPT.eContract sẽ quản lý luồng ký kết từ người tạo nội dung hợp đồng, người xem xét/ký nháy và người ký cuối trên cùng một nền tảng số và trên mọi thiết bị. Với FPT.eContract, doanh nghiệp và đối tác có thể tuỳ chỉnh, điền các nội dung trực tiếp. Hợp đồng sau khi ký kết được lưu trữ và tìm kiếm thuận lợi. Doanh nghiệp có thể ký kết bằng cách sử dụng chữ ký số USB token, chữ ký số trên nền tảng đám mây (Cloud) hay ký bằng ảnh (áp dụng cho các tài liệu nội bộ hoặc theo nhu cầu).

Info: FCC

Ý kiến

()