Chúng ta

Chuyển đổi số giúp FPT tiết kiệm hơn 140 tỷ đồng

Thứ ba, 26/5/2020 | 08:34 GMT+7

Năm 2019, FPT triển khai 33 dự án Chuyển đổi số, tiết kiệm hơn 140 tỷ đồng.

Ý kiến

()