Chúng ta

FPT mở cổng đăng ký làm giảng viên part-time cho tất cả CBNV Tập đoàn

Thứ hai, 4/10/2021 | 16:41 GMT+7

Tất cả CBNV Tập đoàn có mong muốn trở thành giảng viên thỉnh giảng, thực hiện công tác giáo dục song song với làm việc chuyên môn có thể ứng tuyển trực tiếp qua cổng đăng ký dành riêng cho người FPT.

Chính sách khuyến khích CBNV tham gia giảng dạy, làm việc tại các công ty thành viên do Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa ban hành ngày 24/9 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của CBNV Tập đoàn. 

Theo chính sách này, FPT quyết định mở cổng đăng ký nội bộ để tạo điều kiện cho tất cả CBNV có thể ứng tuyển trực tiếp vị trí giảng viên part-time (giảng viên thỉnh giảng) tại nhà Giáo dục.

edgv2-2-2141-1633335059.jpg

Chính thức mở cổng cho người FPT đăng ký ứng tuyển vị trí giảng viên part-time tại nhà Giáo dục tại đây.

Cụ thể, tất cả CBNV đang làm việc tại Tập đoàn được phép tham gia giảng dạy tại Tổ chức Giáo dục FPT trong giờ làm việc và hưởng 100% chế độ đãi ngộ nếu đáp ứng các điều kiện như: Phù hợp yêu cầu tuyển dụng giảng viên của Tổ chức Giáo dục FPT; Được trưởng bộ phận phê duyệt về việc tham gia giảng dạy và lịch giảng dạy; Đảm bảo hiệu quả (tiến độ, khối lượng, chất lượng) công việc theo quy định của bộ phận/CTTV chủ quản.

Thời gian giảng dạy (tính trong giờ làm việc) tối đa không quá 90 giờ/năm. Đầu mỗi kỳ học, CBNV cần đăng ký thời gian giảng dạy và được sự phê duyệt của trưởng bộ phận hoặc cán bộ quản lý (CBQL) được ủy quyền. Trường hợp thời gian giảng dạy vượt quá 90 giờ làm việc/năm, thu nhập của CBNV tại Tổ chức Giáo dục FPT được xem xét điều chỉnh theo thỏa thuận giữa CBNV và CTTV chủ quản. Trường hợp đặc biệt phải được ban điều hành hoặc CBQL được ủy quyền phê duyệt.

Người FPT có nhu cầu trở thành giảng viên part-time tại nhà Giáo dục có thể ứng tuyển qua cổng đăng ký tại đây để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

in4fe1-8024-1633335059.jpg

Chính sách mới khuyến khích CBNV Tập đoàn tham gia giảng dạy tại nhà Giáo dục và cán bộ, giảng viên cũng có thể tham gia làm việc tại các công ty thành viên trong FPT.

Cũng theo chính sách mới, Tập đoàn đồng thời khuyến khích cán bộ, giảng viên Tổ chức Giáo dục FPT tham gia làm việc tại các CTTV. Các đơn vị nhà F ưu tiên tuyển chọn cán bộ, giảng viên của FPT Education tham gia làm việc trong các chương trình, dự án nghiên cứu; công việc ngắn hạn; công việc bán thời gian... của đơn vị mình. Chính sách này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 24/9, người F có thể xem toàn bộ nội dung quyết định tại đây.

>> FPT ra mắt trang tuyển dụng dành riêng cho ứng viên tiến sĩ

Ý kiến

()