Chúng ta

FPT bắt buộc làm việc ở nhà 100% với 6 tỉnh/thành có dịch

Thứ bảy, 29/5/2021 | 22:25 GMT+7

Tập đoàn yêu cầu toàn bộ CBNV FPT và các công ty thành viên ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc làm việc tại nhà, trừ những trường hợp như: trực hệ thống quan trọng, trực cơ quan và các nhiệm vụ cấp bách, theo thông báo mới nhất.

Ngày 29/5, căn cứ những diễn biến mới của dịch Covid-19 tại một số tỉnh/thành phố, Tổng Giám đốc FPT ban hành thông báo sửa đổi các yêu cầu về làm việc từ xa (WFH) và bổ sung Chỉ thị 07 cùng các thông báo liên quan.

Theo đó, Ban điều hành FPT và công ty thành viên (CTTV) có trách nhiệm: Triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP), WFH theo các phương án sau: Tại các tỉnh/thành phố có dịch theo công bố của Bộ Y tế: WFH theo mức 2 - Bắt buộc toàn bộ CBNV làm việc tại nhà, trừ những trường hợp như: trực hệ thống quan trọng, trực cơ quan và các nhiệm vụ cấp bách khác theo yêu cầu của Ban điều hành CTTV phải đến trụ sở/văn phòng/khách hàng làm việc.

fpt-lam-tai-nha-wfh-7749-1622301807.jpg

FPT yêu cầu CBNV ở 6 tỉnh/thành làm việc tại nhà 100%. 

Sau khi tham vấn chuyên môn, Ban chỉ huy phòng dịch FPT xác định các tỉnh/thành áp dụng WFH mức 2 gồm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Tại các tỉnh/thành phố còn lại: WFH theo mức 1 - khuyến khích tối đa số lượng CBNV làm việc tại nhà. Tỉ lệ WFH do Ban điều hành CTTV quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, bộ phận, tỉnh/thành phố; đồng thời cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong trường hợp bắt buộc triển khai WFH 100%.

TGĐ FPT yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt tại các địa phương đang có dịch bùng phát mạnh như: TP HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid trở lại; TGĐ FPT đã ban hành 7 chỉ thị về việc phòng dịch, trong đó có triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và Work from home (WFH - làm việc từ xa) trên phạm vi toàn Tập đoàn. Mới nhất là chỉ thị 07 ban hành ngày 7/5.

Theo báo cáo chiều ngày 28/5, toàn FPT đang duy trì làm việc từ xa (WFH) ở mức 62%, trong đó FPT Online là đơn vị đầu tiên áp dụng 100% làm việc tại nhà. Các công ty lớn đều duy trì mức WFH cao như: FPT Education (67%) FPT Telecom (64%), FPT Software (62%)…

>> Người F mọi miền kể chuyện work from home

Tân Thuận

Ý kiến

()