Chúng ta

FPT ban hành quy định thiết lập và quản lý tài khoản email, tên hiển thị

Thứ hai, 10/7/2023 | 16:58 GMT+7

Ngày 8/7/2023, Tổng giám đốc FPT phê duyệt “Quy định thiết lập và quản lý tài khoản email, tên hiển thị”.

-3526-1688981330.jpg
 

Quy định ban hành nhằm hướng tới mục tiêu đưa FPT trở thành Tập đoàn toàn cầu, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thống nhất theo chuẩn quản trị nhân sự từ tập đoàn đến công ty thành viên. Quy định chính thức áp dụng kể từ ngày 15/7.

Quy định bao gồm 3 nội dung chính:

Thứ nhất, về việc đặt tên tài khoản email. Theo quy định, tài khoản email của toàn bộ nhân viên mới có ngày làm việc tại FPT bắt đầu từ 15/7 sẽ được đặt đầy đủ các thành phần theo họ và tên ghi trên giấy tờ chứng minh còn giá trị pháp lý. Trong đó, tên sẽ đặt lên trước, tiếp theo là viết tắt của họ và tên đệm (hoặc thêm mã số nếu trùng với CBNV khác).

Trường hợp CBNV có quốc tịch nước ngoài (hoặc có 2 quốc tịch trong đó có một quốc tịch là Việt Nam) được đặt như CBNV Việt Nam hoặc đưa thành phần họ lên trước, tiếp sau là viết tắt chữ cái đầu của tên và tên đệm. Đối với CBNV có tên tài khoản email đã được tạo trước ngày 15/7 sẽ được giữ nguyên. Các tài khoản email không được sử dụng trong 3 năm liên tục sẽ được thu hồi và tái sử dụng.

Thứ hai, về tên hiển thị trên các ứng dụng nội bộ. Theo quy định, từ ngày 15/7, tên hiển thị trên các ứng dụng nội bộ của tất cả CBNV sẽ được hiển thị theo đúng chuẩn quản trị nhân sự của tập đoàn, bao gồm 2 nhóm thông tin: (1) Tên + họ + tên đệm + mã số (nếu trùng với CBNV trong cùng bộ phận); (2) Tên công ty thành viên và tên viết tắt của đơn vị nơi CBNV làm việc. Riêng đối với Ban điều hành FPT, CTTV cấp 1 và một số đơn vị thành viên cấp 2 được Tập đoàn phê duyệt sẽ hiển thị theo chức danh viết tắt.

Thứ ba, về việc sử dụng mẫu chữ ký email (signature). Theo quy định, trong mỗi email CBNV gửi đi bắt buộc có mẫu chữ ký email. Mẫu chữ ký phải đảm bảo đầy đủ các thành phần thông tin cần có trong mẫu chữ ký: logo, tên công ty, bộ phận, địa chỉ công ty; họ tên, vị trí công tác, các thông tin liên hệ (email làm việc, số điện thoại cá nhân, số điện thoại công ty, link website công ty). Mỗi CTTV sẽ ban hành quy định chi tiết và thiết kế mẫu chữ ký phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Chi tiết quy định tham khảo TẠI ĐÂY.

Hà An

Ý kiến

()