Chúng ta

FPT chi hơn 789 tỷ đồng trả cổ tức còn lại của năm 2020

Thứ ba, 4/5/2021 | 10:07 GMT+7

Mức chia cổ tức năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 35%, trong đó 20% là tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu. Đây là năm thứ 8 liên tiếp FPT duy trì mức trả cổ tức trên 30%.

HĐQT FPT vừa ban hành nghị quyết thông qua phương án chia cổ tức còn lại năm 2020. Cụ thể, mức chi trả cổ tức tiền mặt là 10% (tức 1.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 789 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ chi hơn 789 tỷ đồng chi trả cổ tức.Trước đó, 10% đã được tạm ứng trong năm 2020.

Song song, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu được thông qua với tỷ lệ 15%, tương ứng tỷ lệ 20:3. Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận mới 3 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.183 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. 

Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ. 

Danh sách cổ đông sẽ được chốt trong tháng 5 và việc chi trả cổ tức dự kiến được hoàn thiện trong tháng 6. 

TOP6-2700-1620051552.jpg

Trong năm 2021, FPT dự kiến sẽ đầu tư 3.445 tỷ đồng. Trong đó, 2.013 tỷ đồng cho khối Viễn thông; 878 tỷ đồng cho khối Công nghệ; 554 tỷ đồng cho khối Giáo dục và các khối khác. Ảnh tư liệu

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 được tổ chức đầu tháng 4, nhà F công bố kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với tỷ lệ 15%. Về chính sách trả cổ tức tiền mặt năm 2021, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, tương đương với năm 2020.

Theo nghị quyết được HĐQT phê duyệt, FPT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 6.210 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 16,4% và 18% so với kết quả năm 2020.

Chốt phiên giao dịch gần nhất ngày 29/4, cổ phiếu FPT tạm dừng ở mức 80.900 đồng/cổ phiếu.

>> FPT Retail đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 320% năm 2021

Hoa Hạ

Ý kiến

()