Chúng ta

Chỉ 2 tháng, FPT lãi hơn 1.100 tỷ đồng

Thứ năm, 24/3/2022 | 09:46 GMT+7

FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 36% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tích cực trên tất cả các mảng kinh doanh.

Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.102 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 756 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Ngay sau thông báo kết quả kinh doanh 2 tháng của FPT, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 120.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 29,6%.

Theo VCSC những kết quả này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ cho FPT, được hỗ trợ bởi các mảng kinh doanh cốt lõi: Dịch vụ CNTT, Dịch vụ Viễn thông và Giáo dục.

fpt-2-4561-1648090010.png

Diễn biến giá cổ phiếu FPT trong 1 năm.

* Xuất khẩu Phần mềm: Doanh thu tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế +53% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế của mảng xuất khẩu phần mềm tăng 1,9 điểm % so với cùng kỳ lên 16,1% trong 2 tháng 2022, mà chúng tôi cho rằng đóng góp doanh thu lớn hơn từ các dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số (DX).

Trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh thu DX tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 37% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm so với 27% trong 2 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, giá trị hợp đồng xuất khẩu phần mềm mới tăng 52% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2022 lên 3,1 nghìn tỷ đồng, báo hiệu tốt cho tăng trưởng trong tương lai.

* Viễn thông: Doanh thu +20% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế + 21% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thuê bao truyền hình trả tiền và băng thông rộng 2 chữ số. Theo ban lãnh đạo, số lượng thuê bao băng rộng cố định của FPT đã tăng với tỷ lệ khoảng 16-19% trong khi mảng truyền hình trả tiền ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 21-23% trong 2 tháng đầu năm 2022.

Ngày 7/4 tới, FPT sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại kỳ đại hội này, Hội đồng quản trị của FPT trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với 42.420 tỷ đồng doanh thu, 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và 20,2% so với năm 2021.

Trong đó, doanh thu từ khối công nghệ đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 21,1%; doanh thu khối viễn thông đạt 14.560 tỷ đồng, tăng 14,8% và doanh thu khối giáo dục, đầu tư và khác đạt 2.960 tỷ đồng, tăng 32,5%.

Cũng tại kỳ đại hội này, Hội đồng quản trị của FPT sẽ trình đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 40%, trong đó 20% bằng tiền (đã chi trả 10%), phần còn lại sẽ được thực hiện trước khi kết thúc quý III/2022 sau khi được đại hội thông qua.

Thanh Dung

Ý kiến

()