Chúng ta

Người F cần hoàn thành báo cáo OKR trước 30/6

Thứ hai, 20/6/2022 | 15:35 GMT+7

30/6 là hạn cuối để người F hoàn thành Báo cáo kỳ OKR quý II/2022 và Thiết lập kỳ OKR quý III/2022.

Ban Triển khai OKR Tập đoàn xác định, mục tiêu cần đạt của kỳ OKR là đảm bảo chất lượng và truyền cảm hứng đến Tập thể/CBNV. 

Trong đó, việc hoàn thành Báo cáo và Thiết lập kỳ OKR đúng hạn (30/6) đã được thông báo rộng rãi đến các bộ phận/CTTV. Hạn cuối để hoàn thành việc Chấm điểm OKR quý II/2022 và Phê duyệt OKR quý III/2022 là 12/7.

Tập đoàn cũng tiếp tục triển khai chương trình vinh danh "OKR - Vì bạn xứng đáng", yêu cầu hoàn thành đề xuất khen thưởng trước 19/7. 

Chúng ta

Ý kiến

()