Chúng ta

Phát hiện gian lận tài chính với công cụ Made by FPT IS

Thứ sáu, 26/5/2023 | 10:02 GMT+7

Phần mềm đầu tiên ở Việt Nam giúp phát hiện, ngăn ngừa các hành vi rủi ro cao hoặc có dấu hiệu gian lận, rửa tiền đã được xây dựng bởi nhà Hệ thống FPT.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhu cầu có một hệ thống phát hiện và giám sát các hành vi gian lận tài chính là rất cao. Tuy nhiên, các phần mềm nước ngoài khó tuỳ biến và giá thành cao. Trước bối cảnh này, nhóm tác giả FPT IS đã xây dựng gỉai pháp AFC - Phòng chống tội phạm tài chính nhằm giải quyết vấn đề trên. Đây là phần mềm đầu tiên ở Việt Nam dùng để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi rủi ro cao hoặc có dấu hiệu gian lận, rửa tiền.

Theo đại diện nhóm tác giả - chị Hà Thị Thanh Ngọc, AFC đang có tỷ lệ phát hiện gian lận, rửa tiền đúng trung bình của ngành, khoảng 80% (trên thị trường không có phần mềm nào “bắt" đúng 100%). 

Là một phần mềm phục vụ cho các ngân hàng - tổ chức tài chính theo yêu cầu của luật phòng chống rửa tiền, AFC được triển khai và cài đặt trên hệ thống của khách hàng nhằm sàng lọc, dò quét thông tin khách hàng, giao dịch với các đối tượng trong danh sách đen, danh sách cấm vận. Kết quả sẽ được trả về các hệ thống vận hành theo thời gian thực, hỗ trợ chặn giao dịch ngay khi phát hiện nghi ngờ. 

AFC còn giám sát giao dịch từ dữ liệu của khách hàng, áp dụng các luật, kịch bản giám sát để phát hiện các hành vi gian lận hoặc rửa tiền; sử dụng các bộ tiêu chí đánh giá để chấm điểm rủi ro khách hàng khi khách hàng tham gia hệ thống, khách hàng hiện hữu và đánh giá rủi ro định kỳ. Hiện AFC được một hãng viễn thông di động sử dụng, với giá trị hợp đồng hơn 11 tỷ đồng.

Vừa qua, sáng kiến AFC - Phòng chống tội phạm tài chính vừa giành giải Vàng tại Chung khảo iKhiến số 2 năm 2023.

Thuỷ Minh

Ý kiến

()