Tôi đi làm #19: Nàng QA kể chuyện nghề

Thứ tư, 31/8/2022 | 21:05 GMT+7

Có cô gái nọ tuổi đời mới ngoài đôi mươi, công việc của cô hàng ngày xoay quanh chuyện họp hành, debate rồi lại đi sâu đi sát vào công việc của đồng nghiệp, lúc cứng rắn lúc thì mềm mỏng. Trong Tôi đi làm số này, hãy nghe cô gái ấy kể chuyện nghề của mình - nghề QA ở FPT Software.

Ý kiến

()