#QA

Tôi đã ở FPT lâu thế

Tôi đang công tác tại FPT Online - Công ty dịch vụ trực tuyến FPT. Thâm niên đến nay cũng được 9 năm (tính cả thời gian tôi ở FPT ...

Duyên nợ chăng?

Thời gian trôi thật nhanh, mới thế đã 4 năm trôi qua, thế là kết thúc quãng đường Đại Học đầy gian nan, gian khổ và đầy kỷ niệm. Và ...