Series 'OKR - Ôi khỏe rồi' - Tập 1: Kỳ rì-viu lại đến

Thứ hai, 21/6/2021 | 13:51 GMT+7

Nhà F ra mắt loạt phim hài hước, giúp OKR trở nên gần gũi và thân thiện với nhân viên. 

Tháng 6 là giai đoạn chạy nước rút cán đích OKR quý II. Theo quy định, các đơn vị nhà F phải hoàn thành phê duyệt, đánh giá OKR cá nhân/bộ phận trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý (ngày 15/7). 

Bên cạnh các hoạt động nhắc lịch, đơn vị nhà F liên tục có nhiều chương trình thi đua, đào tạo đồng hành cổ vũ CBNV về đích an toàn trong mùa dịch. 

Series 'OKR - Ôi khỏe rồi' phát sóng mỗi thứ 2 hàng tuần, bắt đầu từ 21/6, giúp OKR gần gũi, thân thiện hơn với mỗi người F. 

OKR (Objectives and Key Results, tạm dịch: Mục tiêu và kết quả then chốt) là phương thức quản trị được triển khai từ 2019, hướng đến thúc đẩy mỗi người FPT làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới. 

Ý kiến

()