Chúng ta

Người FPT mong một năm mới đột phá

Thứ ba, 28/1/2020 | 09:35 GMT+7

Lea Nhìn lại năm 2019 với nhiều từ khoá quan trọng như Leng Keng, OKR, iKhiến, Kỷ luật... người F trông chờ vào một năm 2020 đột phá và nhiều thành công mới.

Ý kiến

()