Chúng ta

Một ngày tại FPT Telecom Bình Dương

Thứ tư, 29/5/2019 | 16:03 GMT+7

Từ khi 'Cáo' đất Thủ thành lập các Trung tâm Kinh doanh, sự phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, kinh doanh dễ dàng, thuận tiện và sâu sát khách hàng hơn.

Ý kiến

()