Chúng ta

Fố ta chuyển đổi số #7: Thế lực mới

Thứ sáu, 24/6/2022 | 15:10 GMT+7

Không còn từng hàng dài người chen chúc đến tận cây xà lách số 7, cán bộ phường nghỉ hết vì chả có việc gì để động tay động chân, ông Tổ phó rảnh đến nỗi xem Tiktok liền tù tì hơn 180 phút. Chuyện gì đã xảy ra tại phố F? Thế lực nào gây ra tình trạng này?

Ý kiến

()