Chúng ta

Fiêu the beat: Thêm văn phòng mới, tới tấp giải thưởng

Thứ sáu, 21/4/2023 | 17:52 GMT+7

Thêm văn phòng ở đất nước tỷ dân, những trái ngọt sau 3 tháng đầu năm cày cuốc, cơn mưa giải thưởng dành tặng nhà F hay chuyện giới thiệu thầy nhận đầy túi gold… tất cả sẽ có trong 2 phút của Fiêu the beat số này.

Ý kiến

()