Tôi đi làm #8: Anh tuyển dụng và cô ứng viên xinh đẹp

Thứ sáu, 15/4/2022 | 14:11 GMT+7

Công việc của chuyên viên tuyển dụng cơ bản gồm những gì? Làm tuyển dụng ở FPT có gì đặc biệt không? Cùng khám phá buổi tuyển dụng một... nhân viên tuyển dụng.

Với cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi, vui tươi, nội dung dễ hiểu, mỗi số "Tôi đi làm" sẽ là một video ngắn thể hiện lát cắt của nghề, của người và những điểm độc nhất về nghề nghiệp mà chỉ FPT mới có.

Ý kiến

()